VIZE

Jsme součástí Jednoty bratrské v ČR

Posláním Jednoty bratrské je oslovit společnost na místech, kde působí, a to jak v oblasti duchovní, tak sociální, zdravotní, vzdělávací či kulturní a také v praktické pomoci. Za nástroje tohoto poslání považujeme místní sbory a jejich občanské aktivity, které reagují na potřeby všech generací. Patří mezi ně například rodinná, mateřská a komunitní centra, volnočasové a nízkoprahové organizace pro děti a mládež, programy primární prevence, nadace, aktivity pro seniory a služba nemocným. Dále pak mateřské, základní a střední školy, další školská zařízení a v neposlední řadě také poctivé podnikání, které je zdrojem financí právě pro aktivity sloužící společnosti.
Nejsme však pouze sociálně-ekonomickou organizací, ale zůstáváme především církví, která není izolována v sakrálních budovách a nedělních shromážděních. To nejdůležitější v životě Jednoty bratrské se odehrává v obyčejných všedních dnech, ve vztazích s lidmi, kteří žijí okolo nás.
Usilujeme o to, aby nás lidé neviděli jen jako "dobré křesťany", ale mohli pozorovat živého Ježíše se vší Jeho láskou i autoritou a byli povzbuzeni ke změně svých životů tak, jak to Ježíš Kristus osobně učinil i v nás.