AKTUALITY

Časopis Jbulletin

Jednota Bratrská vydává občasník s názvem Jbulletin. Časopis se věnuje různým tématům z života církve, současnosti i historie a to nejen z české provincie, ale i ze světa, kde má světová Jednota Bratrská (Unitas Fratrum) široké zastoupení. 

V jednom z posledních čísel se dočtete o Asociaci Comeniana, která zastřešuje naše rodinné centrum Mašinka a další komunitní aktivity Jednoty bratrské.

https://jbcr.cz/images/stories/jbulletin/jbulletin-1-2019.pdf   


Manželské rande

V sobotu 2. března proběhl první z připravovaných večerů pro manželské páry.  Cílem bylo vytvořit vhodnou atmosféru k prožití příjemného večera se svým protějškem.