SOUČASNOST

Jednou z významných hodnot byla vždy pro Jednotu bratrskou autenticita, kterou je život v opravdovosti Kristova charakteru. Všude tam, kde jsou lidé, kteří jsou ochotni takto následovat Krista, vznikají sbory a misijní místa. V současné době má Jednota bratrská 29 takových společenství ve 27 městech a na dvou dalších místech svou práci začíná.